Anne de Groot over Windpark Fryslân

Welkom

Vorige maand zijn we gestart met de opbouw van 89 windturbines in het IJsselmeer. Dit is een belangrijk moment waar we met het hele team lang naartoe hebben gewerkt. Samen met aannemersconsortium Zuiderzeewind en de vele Friese partijen die meewerken aan de bouw van het windpark blikken we in deze editie terug op de afgelopen periode en kijken we vooruit naar de zomer.

Anne de Groot, projectdirecteur Windpark Fryslân: ‘Jarenlang hebben we plannen gemaakt hoe Windpark Fryslân eruit moest komen te zien. Omdat we het windpark in het Friese IJsselmeer wilden bouwen, maakten we zorgvuldige afwegingen over de vorm en de locatie. Hierbij hadden we veel overleg en afstemming met belanghebbenden. Zo kozen we bewust voor een 6-hoekige vorm, waarmee we het zicht op de horizon zoveel mogelijk konden openhouden. Nu de windturbines worden opgebouwd, is goed te zien hoe het ontwerp werkelijkheid wordt.

We houden bij alles wat we doen zoveel mogelijk rekening met de omgeving. We zijn bijvoorbeeld verplicht om vanwege de luchtvaart op elke buitenste windturbine verlichting te plaatsen. Maar we weten dat dit door de omgeving als heel hinderlijk kan worden ervaren. Daarom werken we er op dit moment aan het krijgen van toestemming voor het gebruiken en realiseren van een vliegtuigradar. Met deze radar zouden de lampen alleen aangaan op het moment dat er een vliegtuig in de buurt is. Een vergunning voor een radar is inmiddels aangevraagd.

Daarnaast komt er een Windpark Fryslân Omgevingsfonds. Deze onafhankelijke stichting krijgt een bestuur, een raad van toezicht en een adviesraad met lokale vertegenwoordigers, It Fryske Gea en het Watersportverbond. In dit fonds storten wij elk jaar ongeveer €720.000,- dat, afkomstig uit de opbrengsten van het windpark, is bedoeld voor lokale projecten langs de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân.

“Nu de windturbines worden opgebouwd, is goed te zien hoe het ontwerp werkelijkheid wordt.”

Anne de Groot – Projectdirecteur

Door weer en wind

‘Het afgelopen half jaar is er keihard gewerkt aan de bouw van het windpark. Zo zijn er kabels aangelegd die de opgewekte stroom van de windturbines via het transformatorstation op Breezanddijk naar het vasteland brengen. En werden alle 89 funderingspalen ongeveer 30 meter de bodem van het IJsselmeer in geheid. Ook kwamen de verschillende onderdelen van de windturbines naar Nederland en werden de platforms opgeslagen bij KTF in Harlingen en de bladen, torens en gondels in de Alaskahaven in Amsterdam.

Tijdens het werk hadden we te maken met bijzondere weersomstandigheden. Het waaide hard, het sneeuwde en het IJsselmeer vroor een week dicht. Daarnaast moesten we onze werkwijze aanpassen vanwege het coronavirus. Alles om te zorgen dat het team op een veilige manier haar werk kan doen. Ik ben er dan ook heel blij mee dat we de turbines nog steeds volgens planning verwachten te installeren.

Zodra alle windturbines zijn aangesloten, produceren ze op jaarbasis zo’n 1,5 terawattuur (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. Energieleverancier Eneco neemt de stroom voor 15 jaar van ons af.

‘Met de installatie van de windturbines is de laatste fase van de bouw van Windpark Fryslân aangebroken. Het transformatorstation op Breezanddijk is bijna klaar en zal de komende zomer opengaan voor het publiek. Via een glazen gang die dwars door dit bijzondere gebouw loopt, kunnen bezoekers o.a. de transformatoren bekijken. Ook kunnen ze meer leren over wat er gebeurt in het transformatorstation, over het windpark en over windenergie.’

‘Daarnaast is het aangelegde natuureiland en rif bij Kornwerderzand klaar en wordt het al volop gebruikt door vogels en vissen. De komende 5 jaar monitoren adviesbureau Altenburg & Wymenga en bureau Waardeburg het IJsselmeergebied om de effecten van het windpark op vogels en vleermuizen in beeld te brengen en om de ontwikkeling van de natuur bij het eiland en het windpark te volgen. Vóór de start van de bouw hebben we veel verschillende onderzoeken gedaan naar het effect van het windpark op de natuur. We vinden het belangrijk om te onderzoeken of deze onderzoeken overeenkomen met de realiteit.

Het opbouwen van de eerste windturbine was voor alle partijen een belangrijk moment. Hier kwamen alle voorbereidingen van de afgelopen jaren samen. Naast aannemersconsortium Zuiderzeewind hebben veel Friese partijen ons daarbij geholpen. Zij zijn een belangrijke schakel in dit grote project. Nu de 1e windturbine staat, kijk ik vol vertrouwen naar de toekomst. En ben ik heel trots hoe na jaren al die jaren dit windpark de komende maanden een realiteit wordt!