David Molenaar over de bouw

Bouw Windpark Fryslân

Het team van Siemens Gamesa en Van Oord kan blindelings op elkaar vertrouwen. Tijdens hun eerdere samenwerking aan de bouw van windpark Westermeerwind in de Noordoostpolder werd er een sterke basis gelegd. Waar het team toen nauw kon samenwerken, moet het door Covid-19 nu op afstand werken. David Molenaar, CEO bij Siemens Gamesa, vertelt over de installatie van de windturbines en de samenwerking in het team.

Samenwerking

Siemens Gamesa en Van Oord bouwden in 2015 windpark Westermeerwind. ‘Daar is onze basis gelegd. We werkten toen lange tijd met zijn allen samen. Op een gegeven moment wisten we soms niet meer wie bij welk bedrijf werkzaam was. Onze samenwerking beviel zo goed dat we besloten voor Windpark Fryslân opnieuw samen te werken.

Een deel van ons team is hetzelfde als toen. Het belangrijkst is misschien nog wel dat we elkaar daardoor zo goed kennen en met elkaar meedenken. En we borduren verder op de techniek en de kennis van Westermeerwind. Nu we niet fysiek kunnen samenwerken, betaalt zich dat uit. We zijn goed op elkaar ingespeeld en kunnen elkaar blind vertrouwen. Dat is de reden dat het werk nu, ondanks Covid-19, zo vlot en volgens planning verloopt.

“Het team is goed op elkaar ingespeeld en we kunnen elkaar blind vertrouwen. Dat is de reden dat het werk, ondanks Covid-19, zo vlot en volgens planning verloopt.”

David Molenaar – CEO bij Siemens Gamesa

Bouw van een windpark

Van Oord zorgde voor de aanleg van de stroomkabels en het heien van de funderingen. Ook legden zij het natuureiland aan bij Kornwerderzand. Siemens bouwt het transformatorstation en neemt nu, met de start van de installatie van de windturbines, het stokje van Van Oord op het IJsselmeer over. De eerste windturbines staan inmiddels op hun plek.

‘In anderhalve dag bouwen we ongeveer één windturbine. Elke turbine bestaat uit drie torendelen, een gondel en de rotor met drie rotorbladen. De onderdelen zijn met grote schepen naar Nederland gevaren. In de Alaskahaven in Amsterdam zijn ze vervolgens opgeslagen. Vanwege de ondiepte van het IJsselmeer en de sluizen kunnen we niet met deze grote schepen naar de bouwlocatie. Daarom zetten we de onderdelen in de Alaskahaven over op kleinere schepen.’

‘De drie torendelen komen samen met de gondel naar het IJsselmeer. De rotorbladen varen we eerst naar Oude Zeug. Daar worden ze per drie aan elkaar gemonteerd. We takelen daarna de rotor in zijn geheel op een ponton en varen die dan kant-en-klaar naar de bouwlocatie.

‘In het IJsselmeer liggen inmiddels twee werkplatforms: het Sarens Soccer Pitch Ponton en de Tom&Wim. Vanaf beide platforms installeren we windturbines. Door met twee platforms te werken kunnen we twee turbines tegelijk installeren. We beginnen met de toren, we plaatsen de drie torendelen één voor één bovenop elkaar. Daarna hijsen we gondel en als laatste de rotor omhoog.’

‘Dat laatste is het meest uitdagende gedeelte. We zijn tijdens het werk heel afhankelijk van het weer. Op het IJsselmeer is het soms mistig en laatst lag er zelfs ijs. Het waait er vaak en hard en is daarom ook de perfecte locatie voor het opwekken van windenergie. Maar tijdens de bouw wil je eigenlijk dat het zo weinig mogelijk waait. Het werk komt heel precies en we lopen alle gevolgde protocollen nauwgezet langs. De eerste windturbine duurt daarom vaak het langst. Daarna kunnen we sneller werken.’

Het Soccer Pitch Ponton is speciaal gebouwd voor Windpark Fryslân. De Tom&Wim is een ‘erfenis’ van Westermeerwind. Het platform is ontwikkeld voor het doen van reparaties danwel het vervangen van grote turbine onderdelen (bijvoorbeeld de rotorbladen), maar hoefde tot heden nog nooit ingezet te worden.

Zodra alle windturbines staan, volgt eerst een testperiode. Daarna weten we zeker dat alles werkt zoals het hoort en dragen we de windturbines over aan Windpark Fryslân. Siemens Gamesa is na oplevering verantwoordelijk voor het onderhoud van de turbines, de fundaties, de kabels en het transformatorstation. De centrale coördinatie van zowel Windpark Westermeerwind als Windpark Fryslân vindt straks plaats vanuit Lemmer. Daarnaast richten we ook een servicelocatie op Breezanddijk in, zodat we snel ter plaatse zijn als dat nodig is.

Toen de eerste windturbine in het IJsselmeer werd geïnstalleerd, keek David vanaf een afstand toe. ‘Alleen de mensen die noodzakelijk zijn om het werk te doen, mogen op de bouwlocatie komen. Vanwege Covid-19 is veiligheid nóg belangrijker. Al onze medewerkers zijn van tevoren getest. Pas als ze negatief zijn, mogen ze aan het werk. Normaal zou ik tijdens de bouw ook een paar dagen meevaren. Dat vind ik belangrijk, want je wilt ook weten onder welke omstandigheden jouw mensen werken. Maar gelukkig is het team goed op elkaar ingespeeld en weet iedereen precies wat hij of zij moet doen.’