Sander de Rouwe over participatie

Duurzame toekomst

‘Met Windpark Fryslân creëren we een duurzame toekomst voor Fryslân, vertelt Sander de Rouwe, gedeputeerde van de provincie Fryslân. ‘Want ga maar na: we kunnen straks ongeveer 500.000 huishoudens groene stroom leveren.’ De Rouwe: ‘Natuurlijk was er weerstand na het besluit over de bouw en de locatie van het windpark. Maar je kunt dan twee dingen doen: je wordt boos of je doet mee en je maakt er het beste van.’

‘Volgens mij zijn we méér dan goed uit de onderhandelingen met Windpark Fryslân gekomen en geven we de omwonenden en andere inwoners van Fryslân een mooi pakket aan mogelijkheden. Zo vonden we het belangrijk om Friese ondernemers mee te nemen in de voorbereidings- en bouwfase. Inmiddels werken veel Friese bedrijven en zelfstandigen mee aan de realisatie van Windpark Fryslân.’

Fan en Foar Fryslân

‘We zetten onze belofte van een windpark ‘fan en foar Fryslân’ extra kracht bij door elk jaar enkele tonnen uit het rendement te investeren in duurzame initiatieven van dorpen en steden in heel Fryslân. Zo ontstaat uit groen rendement weer nieuw groen rendement en creëren we dus een soort keten van duurzame investeringen. En iedereen profiteert hiervan, want elk dorp en elke stad komt in aanmerking. Daarnaast investeren we als provincie ook een derde deel van onze opbrengst in projecten in het Friese IJsselmeergebied.’

‘Naast het investeren van rendement, gaan we obligaties uitgeven zodra het park draait. Inwoners van Fryslân kunnen dan rechtstreeks meeprofiteren door obligaties te kopen. Voor ongeveer 500 euro koop je een obligatie en participeer je dus in het windpark. Met het rendement mag je doen wat je wilt, er zijn geen voorwaarden aan verbonden.’ De Rouwe: ‘Op deze manier doen we écht iets terug voor de inwoners van Fryslân én iets extra’s voor de omwonenden van het windpark.’

Windpark Fryslân Omgevingsfonds

‘Ook komt er geld beschikbaar voor projecten langs de IJsselmeerkust via het onafhankelijke Omgevingsfonds dat Windpark Fryslan samen met de gemeente Súdwest-Fryslân heeft opgericht. Twintig jaar lang stort Windpark Fryslân elk jaar circa € 720.000 in het fonds. Het Omgevingsfonds ondersteunt het verduurzamen, verbinden, verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk. Begin 2021 start het fonds met het werven van projecten.’

‘We zetten onze belofte van een windpark ‘fan en foar Fryslân’ extra kracht bij door elk jaar enkele tonnen uit het rendement te investeren in duurzame initiatieven van dorpen en steden in heel Fryslân.

Sander de Rouwe – gedeputeerde Provincie Fryslân

Afsluitdijk

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer, bij Breezanddijk naast de Afsluitdijk. Dat dit een unieke locatie is, kreeg De Rouwe tweeënhalf jaar opnieuw bevestigd toen hij samen met ruimtevaarder André Kuipers en heel veel schoolkinderen in De Harmonie was. ‘De Afsluitdijk is een icoon, de Grande Dame van Nederland’, zo vertelt De Rouwe. ‘De Afsluitdijk was het enige menselijk bouwwerk dat Kuipers vanuit de ruimte kon zien. Dat is natuurlijk al heel bijzonder. Wij bouwen deze dijk nu om, voor een duurzame toekomst. Mede dankzij Windpark Fryslân wordt dit een toekomst van nieuwe energie en nieuwe verbindingen.’