Bart bouwt een Windpark met...

De vele verschillende facetten van het Windpark

Vlog 1: Introductie Bart

Vlog 2: Windpark Fryslân

Vlog 3: Locatie windpark

Vlog 4 – Veiligheid

Vlog 5: Windturbines

Vlog 6: Kabels

Vlog 7: Communicatie transformatorstation

Vlog 8: Werkplatform

Vlog 9: Funderingen